Patikėkite savo artimo žmogaus globą mums!

Pradžia / Paslaugos / Trumpalaikės socialinės globos paslaugos

Trumpalaikės socialinės globos paslaugos

Trumpalaikė socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba krizių atvejais, kai nėra galimybės prižiūrėti asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra, jo gyvenamojoje aplinkoje. Trumpalaikės socialinės globos paslauga teikiama esant laisvų vietų socialinės globos namuose iki 6 mėn. per metus (ne mažiau kaip 12 val. per parą). Paslaugos sudėtis tokia pati, kaip ilgalaikei socialinei globai.

Nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d.  Jurdaičių socialinės globos namuose pradedamos teikti trumpalaikės socialinės globos paslaugos asmenims, kuriems dėl proto negalios ar psichinių sutrikimų nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis, specialusis nuolatinės slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikis arba nustatytas didelių arba vidutinių poreikių lygis.
Asmeniui, atsižvelgiant į jo poreikius, bus teikiamos šios socialinės globos paslaugos:
1. informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas;
2. apgyvendinimas;
3. kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant, atliekant buitinius darbus, bendraujant ir pan.);
4. darbinių įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, dailės dirbiniai, keramika, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.);
5. laisvalaikio ir užimtumo organizavimas;
6. pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt. pobūdžio pagalba:
7. asmeninės higienos paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugos ir pan.);
8. maitinimas;
9. sveikatos priežiūros paslaugos (slauga);
10. kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.
Trumpalaikės socialinės globos paslaugas teiks kvalifikuoti socialiniai darbuotojai, sveikatos priežiūros, užimtumo ir kiti specialistai.
Išsamesnė informacija telefonu 8 426 60912 arba el. paštu: info@jurdaiciai.lt 

Atnaujinta: 2018-02-12

Scroll Up