Patikėkite savo artimo žmogaus globą mums!

Pradžia / Aktualijos / Be kategorijos / 2018-04-27Visuotinis darbuotojų susirinkimas

2018-04-27Visuotinis darbuotojų susirinkimas

Jurdaičių SGN įvyko visuotinis įstaigos darbuotųjų susirinkimas, kuriam pirmininkavo globos namų direktorė Adelė Pociuvienėė.
Susirinkimo metų įstaigos padalinių vadovai pristatė praėjusių 2017 metų veiklos ataskaitas: finansinę ir valdymo padalinio ataskaitą pristatė įstaigos vyr. buhalterė Ingrida Orbakaitė Bluzmienė, aptarnavimo ir ūkio dalies ataskaitą – direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Vytautas Gluska, sveikatos priežiūros padalinio ataskaitą apžvelgė direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Toma Kiminiene, socialinio darbo padalinio ataskaitą – Rolanda Vilimienė.
Socialinio darbuotojo padėjėja, įstaigos Darbo tarybos pirmininkė Stefa Vaitiekūnienėė pristatė prieš metus susikūrusios Darbo tarybos veiklos ataskaitą, o socialinė darbuotoja, Globos namų tarybos pirmininkė Giedre Ramašauskienėnė pristatė Globos namų tarybos 2017 metų veiklą.
Susirinkimo pabaigoje globos namų direktorė trumpai papasakojo apie 2018 m. planus ir siekius bei padėkojo darbuotojams už sąžiningai ir kokybiškai atliekamą darbą.

Atnaujinta: 2018-05-09

Scroll Up