+370 426 60912

Patikėkite savo artimo žmogaus globą mums!

Pradžia / Privačių interesų deklaravimas

Privačių interesų deklaravimas

JURDAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ  PAREIGYBIŲ, KURIAS UŽIMANTYS AR PRETENDUOJANTYS UŽIMTI ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS, SĄRAŠAS

 • Direktorius;
 • Direktoriaus pavaduotojas – vadovybės atstovas kokybei;
 • Vyriausiasis buhalteris;
 • Ūkio padalinio vadovas;
 • Vyriausiasis slaugytojas – slaugos administratorius;
 • Gydytojai;
 • Vyriausiasis socialinis darbuotojas;
 • Darbuotojai, direktoriaus paskirti organizuoti ir atlikti viešuosius pirkimus:
  Viešųjų pirkimų komisijos nariai;
  Už pirkimų planavimą ir organizavimą atsakingas darbuotojas;
  Pirkimų iniciatoriai;
  Pirkimų organizatorius;
  Prevencinę pirkimų organizavimo ir pirkimo sutarčių vykdymo kontrolę atliekantis darbuotojas;
  CVP IS administratorius.

Atnaujinta: 2021-09-23

Scroll Up