+370 426 60912

Patikėkite savo artimo žmogaus globą mums!

Pradžia / Administracinė informacija / Sudarytos ir veikiančios grupės ir komisijos

Sudarytos ir veikiančios grupės ir komisijos

1 Viešųjų pirkimų komisija Įsakymas
1.Adelė Pociuvienė, direktorė

2.Vytautas Gluska, ūkio padalinio vadovas

3.Vilija Sargiūnienė, ekonomistė

4.Ingrida Bluzmienė, vyriausioji buhalterė

Komisijos pirmininkė

Komisijos pirmininkės pavaduotojas

Komisijos narė- pirkimų organizatorė

Komisijos narė- sekretorė

2021-05-047

Nr. V- 30

2 Gautos paramos priėmimo komisija
1.Toma Kiminienė, direktoriaus pavaduotoja

2.Danutė Kumpienė, buhalterė

3.Odeta Aukselienė, socialinė darbuotoja

4.Zita Mitkevičienė, buhalterė

5.Vytautas Gluska, ūkio padalinio vadovas

Komisijos pirmininkė

Komisijos narė

Komisijos narė

Komisijos narė

Komisijos narys

2017-09-18

Nr. V- 40

3 Darbuotojų etikos priežiūros komisija
1.Zinaida Balsienė, BP slaugytoja

2.Ramunė Kankevičiūtė, globos namų gyventoja

3.Toma Kiminienė, direktoriaus pavaduotoja

4.Vilija Sargiūnienė, ekonomistė

5.Jonas Urbonas, pastatų priežiūros darbininkas

Komisijos narė

Komisijos narė

Komisijos narė

Komisijos narė

Komisijos narys

2020-08-24

Nr. V- 58

4 Gyventojų asmeninio turto (pinigų) bei materialinio turto tvarkymo komisija
1.Ingrida Bluzmienė, vyriausioji buhalterė

2.Rolanda Vilimienė, vyr. socialinė darbuotoja

3.Audronė Martinaitienė, BP slaugytoja

4.Adolfina Plavičienė, soc. darbuotojo padėjėja

5.Linas Užkuraitis, užimtumo specialistas

Komisijos pirmininkė

Komisijos narė

Komisijos narė

Komisijos narė

Komisijos narys

2018-12-03

Nr. V- 44

5 Vidaus kontrolės priežiūros darbo grupė
1.Vilija Sargiūnienė, ekonomistė

2.Ingrida Bluzmienė, vyriausioji buhalterė

3.Toma Kiminienė, direktoriaus pavaduotoja

4. Rolanda Vilimienė, vyr. socialinė darbuotoja

5.Rima Garkalnienė, Vyr. slaugytoja- slaugos administratorė

Darbo grupės narė

Darbo grupės narė

Darbo grupės narė

Darbo grupės narė

Darbo grupės narė

2020-12-30

Nr. V- 89

6 Ilgalaikio ir trumpalaikio turto inventorizacijos komisija
1.Toma Kiminienė, direktoriaus pavaduotoja

1.Jurgita Adomaitienė, soc. darbuotojo padėjėja

2.Ilona Kairienė, socialinė darbuotoja

3.Dalia Tiškaitienė, soc. darbuotojo padėjėja

4.Stefanija Vaitiekūnienė, socialinė darbuotoja

5.Miglė Kirnienė, soc. dabuotojo padėjėja

6.Vera Diementiškienė, soc. darbuotojo padėjėja

7.Inga Karpačiovienė, užimtumo specialistė

8.Renata Marijauskienė, soc. darbuotojo padėjėja

Komisijos pirmininkė

Komisijos narė

Komisijos narė

Komisijos narė

Komisijos narė

Komisijos narė

Komisijos narė

Komisijos narė

Komisijos narė

Komisijos narė

2020-10-23

Nr. V- 78

7 Gautinų ir mokėtinų sumų metinei inventorizacijai atlikti komisija
1.Ingrida Bluzmienė, vyriausioji buhalterė

2. Vilija Sargiūnienė, ekonomistė

3.Zita Mitkevičienė, buhalterė

Komisijos pirmininkė

Komisijos narė

Komisijos narė

2020-10-23

Nr. V- 78

8 Ilgalaikio materialiojo turto nurašymo komisija
1.Gintarė Sagatienė, socialinio darbuotojo padėjėja

2.Renata Šidlauskaitė, socialinė darbuotoja

3.Danutė Kumpienė, buhalterė

4.Vilija Sargiūnienė, ekonomistė

5.Daiva Urmonienė, socialinė darbuotoja

6.Rolanda Vilimienė, vyr. socialinė darbuotoja

 

Komisijos narė

Komisijos narė

Komisijos narė

Komisijos narė

Komisijos narė

Komisijos narė

Komisijos narė

Komisijos narė

2018-05-10

Nr. V- 12

Atnaujinta: 2022-04-28

Scroll Up