+370 426 60912

Patikėkite savo artimo žmogaus globą mums!

Pradžia / Apie mus / Darbo pasiūlymai

Darbo pasiūlymai

Laisvi etatai

Pareigybės pavadinimas Laisvi etatai
 Socialinio  darbuotojo padėjėjas1 1
Slaugytojo padėjėjas2 1
Masažuotojas3 1
Viso : 3

1Jurdaičių socialinės globos namams reikalingas socialinio darbuotojo padėjėjas, kuris turėtų atitikti šiuos reikalavimus:
1. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir/ar įgytą kvalifikaciją;
2. Socialinio darbuotojo padėjėjas privalo žinoti pirmosios medicininės pagalbos būdus ir sugebėti ją suteikti globos namų gyventojams;
3. Socialinio darbuotojo padėjėjas turi sugebėti nustatyti gyventojo poreikius bei dalyvauti kartu su socialiniu darbuotoju sudarant rašytinius individualius planus (ISPG) jo socialinei reabilitacijai įgyvendinti;
4. Socialinio darbuotojo padėjėjas privalo turėti minimalių teorinių bei praktinių žinių apie globą, slaugą, reabilitaciją.

2 Jurdaičių socialinės globos namams reikalingas slaugytojo padėjėjas, kuris turėtų atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir/ar įgytą kvalifikaciją;
2. Žinoti pirmosios medicininės pagalbos teikimo būdus ir sugebėti ją suteikti globos namų gyventojams;
3. Turėti minimalių teorinių bei praktinių žinių apie globą, slaugą, reabilitaciją;
4. Turi būti įgijęs slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją, t. y. išklausęs Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą 360 val. mokymų programą.

3 Jurdaičių socialinės globos namams reikalingas masažistas. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. Įgyta masažuotojo profesinė kvalifikacija arba baigtas formalus teorinis ir praktinis mokymas (studijos), trunkantis bent dvejus metus, susidedantis iš ne trumpesnio kaip 2900 valandų trukmės mokymo (studijų), iš kurių ne mažiau kaip 2740 skirta profesijos mokymo dalykams, iš jų nemažiau kaip 60 procentų skirta praktiniam profesijos mokymui ir 160 valandų skirta bendrakultūriniams dalykams;
2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų masažuotojo patirtį;
3. Savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, dirbti komandoje;
4. Išmanyti masažo naujoves ir mokėti jas pritaikyti praktikoje;
5. Teikti pirmąją ir skubią medicininę pagalbą savo kompetencijos ribose, tinkamai reaguoti į gyvybei pavojingas organizmo būkles.

 

Privalumas – vairuoti automobilį.

 

Atnaujinta: 2020-07-02

Scroll Up