+370 426 60912

Patikėkite savo artimo žmogaus globą mums!

Pradžia / Apie mus / Darbo pasiūlymai

Darbo pasiūlymai

Socialinio darbuotojo padėjėjas / Individualios priežiūros darbuotojas

  • Darbo pobūdis, pareigybės aprašymas: žinoti pirmosios medicininės pagalbos būdus ir sugebėti ją suteikti globos namų gyventojams; sugebėti nustatyti gyventojo poreikius bei dalyvauti kartu su socialiniu darbuotoju sudarant rašytinius individualius planus (ISPG) jo socialinei reabilitacijai įgyvendinti; turėti minimalių teorinių bei praktinių žinių apie globą, slaugą, reabilitaciją. Darbo stilius – komandinis darbas.

Reikalavimai išsilavinimui – ne žemesnis nei vidurinis išsilavinimas. Socialinio darbuotojo padėjėju / Individualios priežiūros darbuotoju turi teisę dirbti:

1) asmuo, įgijęs socialinio darbuotojo padėjėjo ar lankomosios priežiūros darbuotojo, ar individualios priežiūros darbuotojo kvalifikaciją pagal socialinio darbuotojo padėjėjo ar lankomosios priežiūros darbuotojo, ar individualios priežiūros darbuotojo profesinio mokymo programą, arba

2) asmuo, socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka išklausęs 40 akademinių valandų įžanginius mokymus, o pradėjęs dirbti per 12 mėnesių – ne trumpesnius kaip 160 akademinių valandų mokymus, arba

3) asmuo, sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka įgijęs slaugytojo padėjėjo profesinę kvalifikaciją ir socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka išklausęs 40 akademinių valandų įžanginius mokymus.

Darbo užmokestis – 850–1122 EUR mėnesinė alga.

 

Atnaujinta: 2022-08-25

Scroll Up