Patikėkite savo artimo žmogaus globą mums!

Pradžia / Apie mus / Darbo pasiūlymai

Darbo pasiūlymai

Laisvi etatai

Pareigybės pavadinimas Laisvi etatai
Socialinis darbuotojas¹ 2,25
Slaugytojo padėjėjas 0,75
Viso : 3,00

¹ Jurdaičių socialinės globos namams reikalingas socialinis darbuotojas, kuris turėtų atitikti šiuos reikalavimus:
1.Turėti aukštąjį universitetinį socialinio darbo išsilavinimą su kvalifikaciniu bakalauro laipsniu, arba jam prilygintu išsilavinimu ar aukštąjį koleginį socialinio darbo išsilavinimą su kvalifikaciniu profesinio bakalauro laipsniu, arba jam prilygintu išsilavinimu;
2. Gebėti planuoti ir organizuoti savo darbą, dirbti komandoje, rengti ir įgyvendinti socialinio darbo planus, vertinti veiklos efektyvumą, bendrauti su neįgaliaisiais, įvertinti gyventojo poreikius, sugebėjimus, galimybes ir parinkti tokius socialinio darbo metodus bei socialines paslaugas, kurios geriausiai tiktų spręsti konkrečias gyventojo socialines problemas ir geriausiai atitiktų jų interesus;
3. Garantuoti globos namuose gyvenančių asmenų socialinį saugumą ir reabilitaciją, teikti paramą palaikant ryšį su artimaisiais;
4. Žinoti etikos ir estetikos pagrindus, psichologijos pagrindus, bendravimo pagrindus, socialinio planavimo pagrindus, socialinių problemų kilmę ir jų sprendimo būdus, dokumentų tvarkymo ir duomenų rinkimo pagrindus, socialinių įstaigų tinklus, paslaugų teikimo sistemą, įstatymus, skirtus žmonėms su negalia;
5. Mokėti valstybinę kalbą, dirbti kompiuteriu.

 

 

Atnaujinta: 2019-12-03

Scroll Up