+370 426 60912

Patikėkite savo artimo žmogaus globą mums!

Pradžia / COVID-19

COVID-19

PATVIRTINTA
Jurdaičių socialinės globos namų direktoriaus
2020 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. V-41

GYVENTOJŲ LANKYMO JURDAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE TVARKA

Vadovaujantis LR Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, LR Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 15 d. sprendimu Nr. V-1183 „Dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos) prevencijos ir kontrolės socialinės globos įstaigose karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo laikotarpiu“, 2020 m. birželio 17 d. sprendimu Nr. V-1496 „Dėl būtinų sąlygų lankant asmenis stacionariose socialinės globos įstaigose“, gyventojų lankymas Jurdaičių socialinės globos namuose (toliau – Įstaiga) organizuojamas tokia tvarka:
1. Ekstremaliosios situacijos šalyje laikotarpiu asmenys, norintys lankyti įstaigos gyventojus, privalo laikytis šios tvarkos:
1.1. Gyventojų lankymo laikas pirmadieniais – sekmadieniais 1000 – 1200 val. ir 1400 – 1600 val.;
1.2. Globos įstaigos gyventojus gali lankyti asmenys, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);
1.3. Gyventojus lankyti draudžiama asmenims, kuriems privaloma saviizoliacija, kurie 14 dienų laikotarpyje grįžo iš užsienio ar turėjo kontaktų su COVID-19 sergančiais asmenimis;
1.4. Atvykus lankytojams būtina dezinfekuotis rankas ir palaukti kol BP slaugytojas pamatuos kūno temperatūrą;
1.5. Vieną gyventoją jo kambaryje arba lankymui skirtose patalpose tuo pačiu metu gali lankyti vienas asmuo;
1.6. Lankytojui viso lankymo metu privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias asmens apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kt.);
1.7. Lankymo trukmė Įstaigos patalpose gali būti ne ilgesnė nei 15 min.;
1.8. Kai gyventojo ir jį aplankyti atvykusio asmens susitikimas vyksta Įstaigos patalpose, jose lankymo metu neturi būti pašalinių, susitikime nedalyvaujančių asmenų;
1.9. Susitikimų metu lankytojams rekomenduojama vengti artimo fizinio kontakto su lankomu asmeniu ir kitais Įstaigos bendruomenės nariais;
1.10. Patalpos, kuriose vyko susitikimas, turi būti išvėdinamos ir dezinfekuojamos po kiekvieno gyventojo ir jį atvykusio aplankyti asmens susitikimo;
1.11. Lankymo lauke trukmė ir lankančių asmenų skaičius neribojamas;
1.12. Lankytojai privalo iš anksto telefonu suderinti apsilankymo laiką, t. y. dieną ir valandą. Registracija dėl Įstaigos gyventojų lankymo vykdoma pirmadieniais – penktadieniais nuo 800 iki 1530 val. telefono Nr. +370 426 65730;
1.13. Atvykę lankytojai privalo susipažinti su šia tvarka pasirašytinai „Gyventojų lankymo registracijos žurnale“ (Priedas Nr. 1). Žurnalo duomenys saugomi 3 kalendorinius mėnesius po to, kai lankytojas apsilankė Įstaigoje.
2. Karantino šalyje laikotarpiu įstaigos gyventojus lankytojams lankyti draudžiama, išskyrus tuos atvejus, kai gyventojas yra terminalinės būklės arba kai lankymasis įstaigoje susijęs su pareigų atlikimu. Tokiu atveju lankymosi metu būtina laikytis šių sąlygų:
2.1. Tuo pačiu metu galima lankyti tik vieną to paties kambario gyventoją;
2.2. Privaloma laikytis ne mažesnio nei 2 metrai atstumo tarp asmenų, vengti tiesioginio kontakto;
2.3. Privaloma dėvėti pilnai burną ir nosį dengiančias veido kaukes/respiratorius;
2.4. Lankymo trukmė negali būti ilgesnė nei 15 min.;
2.5. Karščiuojantys ar turintys virusinės infekcijos simptomų lankytojai į įstaigą neįleidžiami.

______________________________________

Atnaujinta: 2020-12-03

Scroll Up