+370 426 60912

Patikėkite savo artimo žmogaus globą mums!

Pradžia / Aktualijos / Be kategorijos / DĖL JURDAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ LANKYMO

DĖL JURDAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ LANKYMO

Vadovaujantis LR Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 ,,Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“(suvestinė redakcija nuo 2021-04-22 iki 2021-04-25) bei LR Sveikatos apsaugos ministro–valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 21 d. sprendimu Nr. V-891 ,,Dėl asmenų teisės į švelnesnes karantino režimo priemones patvirtinimo“, nuo 2021 m. balandžio 23 d. Jurdaičių socialinės globos namuose gyventojų lankymas organizuojamas laikantis šių reikalavimų (plačiau  >>> ):
1. Gyventojus lankyti leidžiama asmenims, kurie yra persirgę COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) prieš ne daugiau kaip 180 dienų, taip pat asmenys, paskiepyti Sąjungos vaistinių preparatų registre įregistruota COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal skiepijimo schemą. Atvykę lankytojai privalo pateikti asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) arba nurodantį, kad asmens skiepijimas Sąjungos vaistinių preparatų registre įregistruota COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal skiepijimo schemą yra baigtas. Dokumentą asmuo gali pateikti atspausdintą arba išsaugotą skaitmeniniu formatu.
2. Siekiant valdyti gyventojus lankančių asmenų srautus bei užtikrinti, kad į Globos namus patektų tik persirgę ar paskiepyti asmenys, lankytojai ne vėliau nei prieš 2 dienas privalo telefonu informuoti skyriaus, kuriame gyvena jo artimasis socialinį darbuotoją apie atvykimo dieną ir laiką.
3. Lankymas globos namuose leidžiamas nuo 10 val. iki 17 val.
4. Rekomenduojama artimuosius lankyti ne dažniau kaip kartą per savaitę.
5. Lankytojai į Globos namų patalpas įeina tik pro pagrindinį įėjimą, dezinfekuoja rankas, be pasitinkančio darbuotojo neužeina, laukia prie durų, kol jiems pamatuos kūno temperatūrą, patikrins persirgimą arba pasiskiepijimą įrodančius dokumentus, informuos apie pagrindinius reikalavimus nurodytus tvarkos apraše.
6. Lankymo metu lankytojai privalo:
6.1. laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp kitų, t. y. nelankomų asmenų;
6.2. vyresni nei 6 metų lankytojai privalo dėvėti asmens apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas veidą dengiančias apsaugos priemones);
6.3. vengti tiesioginio fizinio kontakto;
6.4. lankyti gali tik lankytojai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijos požymių.
7. Lankant gulinčius, slaugomus gyventojus jų gyvenamajame kambaryje, lankymo trukmė gali būti ne ilgesnė nei 15 minučių.
8. Gyventojo ir jį aplankyti atvykusio asmens (-ų) susitikimas vyksta Globos namų svečių kambaryje, kavinukėje ar pirmame aukšte esančioje valgyklėlėje. Lankymo metu neturi būti pašalinių, susitikime nedalyvaujančių asmenų.
9. Lankant savarankiškus gyventojus, lankymas rekomenduojamas lauke (esant tinkamoms oro sąlygoms).

Atnaujinta: 2021-04-23

Scroll Up