+370 426 60912

Patikėkite savo artimo žmogaus globą mums!

Pradžia / ES parama finansuojami projektai

ES parama finansuojami projektai

Projektas “Jurdaičių socialinės globos namų pastatų renovacija”

Valstybės biudžetinė įstaiga Jurdaičių socialinės globos namai 2012 m. gruodžio 3 d. pradėjo vykdyti projektą „Jurdaičių socialinės globos namų rekonstrukcija“, kuris buvo finansuojamas iš Europos Sąjungos paramos lėšų. Paramos lėšomis renovuoti Jurdaičių socialinės globos namų gyvenamojo korpuso, kultūros namų bei buitinių patalpų pastatai, t.y. pakeisti langai, lauko durys, apšiltintos sienos, suremontuota cokolinė pastatų dalis, rekonstruotas kultūros namų ir buitinių patalpų pastatų stogas bei šildymo sistema, įrengtas vėdinimas.
Gyvenamajame korpuse įkurti gyventojų gyvenamieji kambariai. Po projekto įgyvendinimo juose tikimasi palaikyti aukštesnę oro temperatūrą (iki renovacijos būdavo apie 14-16 laipsnių), t.y. pagerinti žmonių gyvenimo sąlygas.
Kultūros namų pastate yra koncertų salė, sporto salė, kitos patalpos sportiniam ir kultūriniam užimtumui, biblioteka, kompiuterių klasė. Visu esamu turtu naudojasi globos namų gyventojai. Didžiausią projekto naudą gaus tie gyventojai, kurie naudosis  šiomis gerai vėdinamomis, šiltomis patalpomis, kuriose vyksta kultūriniai bei sportiniai užsiėmimai, respublikiniai ir tarptautiniai renginiai.
Buitinių patalpų pastate yra pirtis gyventojams, 2 šarvojimo salės, skalbykla, siuvykla, avalynės taisykla, stalių dirbtuvės. Rekonstruoto pastato patalpos bus šiltos, jaukios tiek dirbantiems jose, tiek gyventojams, besinaudojantiems pirties, siuvyklos, skalbyklos paslaugomis.
Įgyvendinus projektą bus sutaupoma šilumos energija – pastatų šildymas ir eksploatacija pareikalaus mažiau įstaigos išlaidų. Bus prailgintas pastatų gyvavimo laikas, pagerintas pastatų patalpų mikroklimatas, išvengta gedimų ir galimų avarinių situacijų, pagerintos gyvenimo sąlygos ir darbo kokybė. Po projekto įgyvendinimo pasiekti rezultatai padės sukurti higienos normas atitinkančias gyvenimo ir darbo sąlygas Jurdaičių socialinės globos namų gyventojams ir darbuotojams, kurie yra projekto naudos gavėjai.
Projekto įgyvendinimui buvo  panaudota 2774,8 tūkst. Lt paramos lėšų. Projekto įgyvendinimas baigtas 2013 m. spalio mėnesį.  Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama skirta pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ įgyvendinimo priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“.

Atnaujinta: 2018-02-13

Scroll Up