+370 426 60912

Patikėkite savo artimo žmogaus globą mums!

Pradžia / Gyventojų lankymo tvarka

Gyventojų lankymo tvarka

PATVIRTINTA
Jurdaičių socialinės globos namų direktoriaus

2020 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. V-41

 

GYVENTOJŲ LANKYMO JURDAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE TVARKA DĖL COVID-19 LIGOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 17 d. sprendimu Nr. V-1496 „Dėl būtinų sąlygų lankant asmenis stacionariose socialinės globos įstaigose“, gyventojų lankymas Jurdaičių socialinės globos namuose (toliau – Įstaiga) leidžiamas nuo 2020 m. birželio 18 d. Asmenys, norintys lankyti įstaigos gyventojus, privalo laikytis šios tvarkos:

 

 1. Globos įstaigos gyventojus gali lankyti asmenys, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);
 2. Gyventojus lankyti draudžiama asmenims, kuriems privaloma saviizoliacija, kurie 14 dienų laikotarpyje grįžo iš užsienio ar turėjo kontaktų su COVID-19 sergančiais asmenimis;
 3. Atvykus lankytojams būtina dezinfekuotis rankas ir palaukti kol BP slaugytojas pamatuos kūno temperatūrą;
 4. Vieną gyventoją jo kambaryje arba lankymui skirtose patalpose tuo pačiu metu gali lankyti vienas asmuo;
 5. Lankytojui viso lankymo metu rekomenduojama dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);
 6. Lankymo trukmė Įstaigos patalpose gali būti ne ilgesnė nei 15 min.;
 7. Kai gyventojo ir jį aplankyti atvykusio asmens susitikimas vyksta Įstaigos patalpose, jose lankymo metu neturi būti pašalinių, susitikime nedalyvaujančių asmenų;
 8. Susitikimų metu lankytojams rekomenduojama vengti artimo fizinio kontakto su lankomu asmeniu ir kitais Įstaigos bendruomenės nariais;
 9. Patalpos, kuriose vyko susitikimas, turi būti išvėdinamos ir dezinfekuojamos po kiekvieno gyventojo ir jį atvykusio aplankyti asmens susitikimo;
 10. Lankymo lauke trukmė ir lankančių asmenų skaičius neribojamas;
 11. Lankytojai privalo iš anksto telefonu suderinti apsilankymo laiką, t. y. dieną ir valandą. Registracija dėl Įstaigos gyventojų lankymo vykdoma pirmadieniais – penktadieniais nuo 800 iki 1530 telefono Nr. +370 426 65730.

Atnaujinta: 2021-04-23

Scroll Up