Patikėkite savo artimo žmogaus globą mums!

Pradžia / Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencijos komisija:
Pirmininkas – Toma Kiminienė, direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams
Nariai: Giedrius Balčiūnas – informacinių technologijų specialistas, Rima Garkalnienė – vyriausioji slaugytoja, Rolanda Vilimienė – vyriausioji socialinė darbuotoja, Vytautas Danielius – socialinės globos namų gyventojas.

Jurdaičių socialinės globos namų 2017-2019 metų korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimo planas
Jurdaičių socialinės globos namų 2018 metų korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimo  plano ataskaita
Korupcijos pasireiškimo tikimybė 

Informacijos apie žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką įstaigoje teikimo atmintinė

Protokolai:
Protokolas Nr. 1, 2017.11.07

Už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo:
Toma Kiminienė, direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams, tel. +370 613 01846,  el.p. toma.kiminiene@jurdaiciai.lt 

Atnaujinta: 2019-03-26

Scroll Up