Patikėkite savo artimo žmogaus globą mums!

Pradžia / Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencijos komisija:
Pirmininkas – Toma Kiminienė, direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams
Nariai: Giedrius Balčiūnas – informacinių technologijų specialistas, Rima Garkalnienė – vyriausioji slaugytoja, Rolanda Vilimienė – vyriausioji socialinė darbuotoja, Vytautas Danielius – socialinės globos namų gyventojas.

Jurdaičių socialinės globos namų 2017-2019 metų korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimo planas
Korupcijos pasireiškimo tikimybė (informacija ruošiama)

Atmintinė pranešimo apie asmeniui žinomo korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką tvarka

Už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo:
Toma Kiminienė, direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams, tel. +370 613 01846,  el.p. toma.kiminiene@jurdaiciai.lt 

Atnaujinta: 2019-01-15

Scroll Up