+370 426 60912

Patikėkite savo artimo žmogaus globą mums!

Pradžia / Paslaugos / Ilgalaikės socialinės globos paslaugos

Ilgalaikės socialinės globos paslaugos

Ilgalaikė socialinė globa – tai visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti  pagalba. Kai asmeniui nustatomas ilgalaikės priežiūros paslaugų poreikis, kartu su socialinėmis  teikiamos ir slaugos paslaugos.
Socialinės globos paslauga teikiama pagal sutartį tarp socialinės globos namų ir savivaldybės administracijos bei asmens (jo globėjo). Sutartyje numatomas globos laikas, globos teikimo sąlygos, šalių teisės, pareigos ir kt. Paslaugas teikia socialiniai darbuotojai, slaugytojai ir jų padėjėjai.

Ilgalaikės socialinės globos paslaugų, teikiamų Jurdaičių socialinės globos namuose, sudėtis:

Atnaujinta: 2021-04-08

Scroll Up